Japan 2018

20180423-DSC_5549.jpg
Tokyo - Hibiya Park. Kumogata Pond crane fountain (1905). April 23, 2018