Japan 2018

20180423-DSC_5557.jpg
Tokyo - Hibiya Park. Stone lantern near Kumogata Pond. April 23, 2018