Japan 2018

20180423-IMG_8345.jpg
Tokyo - Hibiya Park. Fountain (1961). April 23, 2018